ZH | EN | PL

Business in Poland PL

In Poland

FGGK - Business in Poland

obsługujemy klientów w całej Europie

Brussels | Madrid | Berlin | Vienna | Budapest

W Polsce

W Polsce

Kancelaria FGGK jako wyspecjalizowana firma prawnicza zajmuje się przede wszystkim obsługą spółek zagranicznych, sporami sądowymi z zakresu obrotu gospodarczego, własności intelektualnej i nowych technologii jak również ochroną praw cudzoziemców w Polsce. Kancelaria współpracuje z innymi zagranicznymi kancelariami prawniczymi takich krajów jak: z Austrii, Chin, Czech, Hiszpanii, Korei, Niemiec i z Rosji. FGGK zaangażowała się również we wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie w zakresie tzw. start-up‘ów.

Prowadzimy sprawy na terenie całej Polski i za granicą (w Chinach, Czechach, Hiszpanii, Niemczech i Korei) komunikując się z naszymi klientami również w języku angielskim, rosyjskim, koreańskim i chińskim.

We współpracy z Klientami kierujemy się następującymi zasadami:

 • bezwzględne zachowanie poufności;
 • wysoka jakość naszej pracy, przy zachowaniu konkurencyjnego poziomu wynagrodzeń;
 • profesjonalny zespół w kancelarii;
 • dążenie do zaoszczędzenia Klientowi kosztów, przy zachowaniu wysokiego poziomu usług i skupieniu się na osiągnięciu najkorzystniejszego wyniku sprawy;
 • bieżąca dostępność konkretnego przedstawiciela Kancelarii zajmującego się sprawą;
 • systematyczne raportowanie stanu prowadzonych spraw;
 • bieżące konsultowanie podejmowanych kroków z Klientem;
 • stały kontakt z klientem;
 • współpraca z notariuszami, księgowymi oraz tłumaczami przysięgłymi.

Dla biznesu

Dla biznesu

W czym możemy pomóc przedsiębiorcom z Chin?

Kancelaria obsługuje klientom następujące sprawy:

 • zastępujemy klienta w czasie założenia spółki,
 • załatwiamy wszelkie potrzebne dokumenty, aby prowadzić biznes na polskim rynku i otworzyć konto bankowe, uzyskać VAT UE, EORI,
 • pomagamy utworzeniu wszelkich rodzajów umów i pomagamy też jej negocjacji,
 • zajmujemy się na konsultowaniu założenia spółki,
 • obsługujemy w sprawach sprzedażą, kupieniem oraz wynajmowaniem nieruchomości,
 • pomagamy przy postępowaniu zamówień publicznych,
 • pomagamy i zastępujemy klientów, którzy mają proces w sądzie,

Współpracujemy z doświadczonymi notariuszami, księgowymi i tłumaczem z j. chińskiego.

Chinese desk kancelarii FGGK już obsługiwał wiele firm chińskich w dużych projektach w Polsce takich jak: projekty energetyczne, centra badawczo-rozwojowe, IT, telekomunikacja.

Pracujemy po polsku, angielsku i chińsku.

Zespołem kieruje Radca Prawny Edyta Gosk-Grodzka.

Business in Poland PL-zakres działalności

Zakres działalności

Zakres działalności kancelarii FGGK obejmuje m.in.:

Zakładanie spółek w Polsce (start-up)

Ze względu na to, że w Polsce wszelkie prawa związane ze założeniem spółek są trudne i mają skomplikowany system, koncentrujemy się na dostarczaniu konkretnych i praktycznych rozwiązań firmom rozpoczynającym działalność, umożliwiając im realizację wyznaczonych celów.

Nasza specjalizacja w obszarze nowych technologii pozwala zrozumieć nam i odpowiadać na potrzeby startupów działających w tej branży ze zrozumieniem specyfiki prowadzonego przez nich biznesu. Usługi Kancelarii obejmują kwestie zarówno utworzenia firmy, stworzenia dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i rozwoju działalności oraz doradztwa prawnego niezbędnego na tym etapie. Kancelaria posiada również bogate doświadczenia w zakresie tworzenia i negocjacji umów inwestycyjnych z podmiotami finansującymi działalność startupów. Mamy pewność, że dzięki naszej obsłudze założenie spółek nie będą czasochłonne i ułatwi klientom załatwienie takich spraw.

Obsługa Biznesu

Kancelaria FGGK świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorstw chińskich. Oferujemy zastępstwo w różnego rodzaju postępowaniach, jak też prawne wsparcie w codziennej działalności naszych Klientów.

W ramach bieżącej obsługi prawnej zapewniamy m.in. przygotowywanie, opiniowanie umów, przygotowywanie wewnętrznych dokumentów (regulaminy, uchwały, umowy o pracę, sprzedaż udziałów), doradztwo w sprawach pracowniczych, uzyskiwanie zezwoleń na pracę i kart pobytu, zgłaszanie sprawozdań finansowych do KRS.

Obsługę prawną firm prowadzimy w języku polskim, angielskim i chińskim. W celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej przez naszych Klientów współpracujemy z profesjonalnymi biurami księgowymi, doradcami podatkowymi, tłumaczami przysięgłymi i notariuszami.

Nowe technologie / IT

Ze względu, że żyjemy w czasach, kiedy jest rewolucja przemysłowa, wśród dziedzin naszych specjalizacji jedno z wiodących miejsc zajmuje prawo nowych technologii, obejmujące kwestie związane z prawem własności intelektualnej, e-commerce, własności i ochrony danych (w tym również danych osobowych), ochrony programów komputerowych. Tworzymy i negocjujemy kontrakty IT, złożonych umów licencyjnych, regulaminów portali internetowych, polityk prywatności oraz innych dokumentów niezbędnych w pracy nowoczesnego przedsiębiorstwa. Posiadamy praktyczną wiedzę na temat elektronicznych instrumentów płatniczych, oraz znajomość środowiska i problemów prawnych firm działających w branży nowych technologii.

Ochrona marki firmy

Wielu z naszych klientów to zagraniczni przedsiębiorcy, którym doradzamy w zakresie znaków towarowych, patentów itp., prawa autorskiego, ochrona dóbr osobistych, prawa mediów czy zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zapewniamy również naszym klientom wsparcie prawne w zakresie rejestracji i ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Polsce i Europie.

Prawo karne gospodarcze

Kancelaria FGGK posiada duże doświadczenie w zakresie ochrony biznesu na gruncie prawa karnego. Podrabianie produktów, czyny nieuczciwej konkurencji, wyłudzenia towarów czy utrudnianie egzekucji wierzytelności stanowią częstokroć przestępstwa, ścigane z urzędu, bądź na wniosek. Specyfika postępowań karnych tego rodzaju wymaga aktywnego uczestnictwa pokrzywdzonego na każdym z etapów sprawy. Adwokaci naszej Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w reprezentacji podmiotów gospodarczych i osób prywatnych w postępowaniach karnych począwszy od fazy zawiadomienia o przestępstwie bądź wniosku o ściganie, poprzez postępowanie przygotowawcze (śledztwo lub dochodzenie), a także postępowanie przed sądami wszystkich instancji.

Zamówienia Publiczne / Fundusze Unijne

Oferujemy profesjonalne doradztwo z zakresu zamówień publicznych. Pomagamy klientom na wszystkich etapach postępowania zamówienia publicznego. Nasze usługi obejmują m.in. przygotowanie dokumentacji postępowania, opiniowanie prawidłowości czynności podjętych przez zamawiającego, udział w postępowaniach odwoławczych, doradztwo na etapie realizacji umowy o zamówienie publiczne. Mamy doświadczenie w zakresie zamówień realizowanych w trybie partnerstwa publiczno-prawnego (PPP) oraz zamówień współfinansowanych ze środków unijnych.

Business in Poland PL

Facility Management – Obsługa prawna nieruchomości

Facility Management – Obsługa prawna nieruchomości

 

 

Kancelaria FGGK to wykwalifikowany zespół prawników z ogromnym doświadczeniem w branży Facility Management (FM). Nasz zespół świadczy kompleksowe i profesjonalne usługi w zakresie obsługi prawnej obiektów: biurowców, hal, centrów handlowych i logistycznych, obiektów sportowych, budynków. Naszymi klientami są firmy z sektora publicznego i prywatnego.

Zapewniamy fachowe wsparcie prawne w:

 • zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami,
 • wsparcie w przekazywaniu i odbiorze powierzchni,
 • cykliczne i terminowe przeprowadzanie przeglądów i kontroli,
 • nadzór nad dokumentacją,
 • sporządzanie, opiniowanie lub negocjowanie umów B2B, outsorsingowych:
  • na bieżące remonty i regularna konserwacja budynku,
  • na prace w obrębie mediów, takich jak instalacje wodno-kanalizacyjne, grzewcze, elektryczne, czy gazowe,
  • zarządzania siecią IT, monitoring wizyjny CCTV,
  • o świadczenie usług sprzątania, utrzymania terenów zewnętrznych, odśnieżania,
  • o prowadzenie kantyny.

 

 

Chinese desk

 

Chinese desk
Edyta Gosk-Grodzka

Radca prawny, członek okręgowej izby radców prawnych w Warszawie, członek Hong Kong Association. Kieruje Chinese desk w Kancelarii FGGK. Wielokrotny doradca Skarbu Państwa w projektach infrastrukturalnych. Były pracownik Najwyższej Izby Kontroli. Świadczy stałą pomoc prawną polskim i zagranicznym firmom działającym w Polsce. Wspiera przedsiębiorców zagranicznych rozpoczynających działalność na polskim rynku. Prelegent wielu konferencji.

Dane kontaktowe:

Edyta Gosk-Grodzka radca prawny

e-mail: edyta.gosk-grodzka@adwokatura.pl
tel.: +48608611713

 WeChat: Zeskanuj kod QR  
Edyta Gosk Grodzka FGGK-law-in-Poland 
 WhatsApp: Edyta Gosk Grodzka

Edyta Gosk-Grodzka

Zakup nieruchomości

Sprzedaż i zakup nieruchomości w Polsce i Europie

Oferujemy pomoc przy zakupie nieruchomości w Polsce i w Europie. Jeśli chcesz kupić nieruchomość, mieszkanie w Polsce lub Europie a nie masz czasu, by osobiście uczestniczyć w zakupie możemy Ci w tym pomóc.

Napisz nam mailem lub przez WeChat jakiej nieruchomości szukasz w Polsce lub w Europie, a my ją znajdziemy dla Ciebie. Nie musisz przyjeżdżać do Polski i Europy. Możemy wszystkie czynności wykonać za Ciebie. Dbamy o komfort i zaufanie klientów. Wszystkie czynności dla naszych klientów wykonują wysoko wykwalifikowani prawnicy i osoby, mówiące po chińsku. Pracujemy na podstawie umowy i wpłaty zaliczki na nasze konto za czynności wykonane dla Ciebie. Konto do wpłaty zaliczki wraz z umową wyślemy Ci mailem lub przez WeChat. Jeśli znajdziemy nieruchomość, która Cię interesuje prześlemy Ci zdjęcia i dokładny jej opis (metraż, ile pokoi, piętro, standard wyposażenia), położenie oraz cenę. Na podstawie pełnomocnictwa możemy podpisać w Twoim imieniu umowę zakupu wybranej przez Ciebie nieruchomości i mieszkania. Odbierzemy w Twoim imieniu nieruchomość. Po zakupie nieruchomości wszystkie dokumenty prześlemy Tobie kurierem lub listem. Nie musisz przyjeżdżać do Polski i Europy aby zakupić nieruchomość. Jesteśmy profesjonalistami.

W Twoim imieniu możemy też zarządzać nieruchomością w Polsce i w Europie po jej zakupie.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Proponujemy wynagrodzenie obliczone według stawki godzinowej wyznaczonego prawnika. Jesteśmy również otwarci na inne warianty naliczania wynagrodzenia, tj. miesięczną zryczałtowaną opłatę za bieżące usługi, z zastrzeżeniem, że wszystkie niewykorzystane roboczogodziny zostaną przeniesione na następny miesiąc. Nasze opłaty są uiszczane co miesiąc, a faktury płatne w ciągu 14 dni od otrzymania. Faktury wystawiane są na podstawie wykazu wykonanych godzin akceptowanego co miesiąc przez Klienta. Należy pamiętać, że nasza opłata nie obejmuje żadnych wydatków, takich jak opłaty notarialne, sądowe lub rejestracyjne, podatki, opłaty skarbowe i podobne opłaty związane z działalnością biznesową Klienta, wszelkie koszty tłumaczeń, koszty podróży i zakwaterowania w przypadku podróży służbowych, kurierów koszty itp. Nie będziemy fakturować za kserokopie, połączenia lokalne i zwykłą pocztę.

Polecają nas

Polecają nas

 

We express appreciation to the law firm: FGGK for professional sensitiveness and high competence of lawyers and recomend them as a good law firm.

 

I recommend FGGK Law company as a stable and dependable law partner.

 

I recommend the legal counsel Edyta Gosk-Grodzka as a responsible person for assigned tasks, who is very fast in action, has great legal knowlede as well as rich experience in legal issue.

Kontakt